RODO – ochrona danych osobowych

Oferujemy przygotowanie dokumentacji zgodnie z wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016 r. nr 119, str. 1) (dalej „RODO”), która obejmuje:

  • przeprowadzenie audytu w zakresie ochrony danych osobowych w firmie i analiza danych uzyskanych w drodze audytu;
  • opracowanie i sporządzenie procedur oraz dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych;
  • opracowanie i sporządzenie wzorów odpowiednich dokumentów oraz klauzul informacyjnych;
  • dostosowanie regulaminu/ polityki prywatności do obowiązujących przepisów;
  • bieżące konsultacje w trakcie sporządzania dokumentacji.

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu celem przesłania oferty dostosowanej do zapotrzebowania firmy.