Zespół

sesja_biznesowa-018_v1Katarzyna Gliźniewicz

adwokat, członek izby adwokackiej w Warszawie

Specjalizuje się w prawie cywilnym i procesowym, w tym prawie ubezpieczeń,  prawie medycznym oraz w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sporach sądowych i pozasądowych, zdobyte podczas wieloletniej współpracy w warszawskich kancelariach adwokackich.

W ramach doskonalenia zawodowego adwokat Katarzyna Gliźniewicz ukończyła podyplomowe studia w zakresie funkcjonowania spółek handlowych w ujęciu prawno – ekonomicznym, zorganizowane przez Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jak również podyplomowe studia z zakresu prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Kontakt: katarzyna.glizniewicz@gpiw.pl

sesja_biznesowa-043_v1Agnieszka Panocka

adwokat, członek izby adwokackiej w Warszawie

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym i procesowym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym. Świadczy kompleksowe doradztwo przy dochodzeniu roszczeń z zakresu windykacji należności przysługujących m.in. wspólnotom oraz spółdzielniom mieszkaniowym. Dotychczasowe doświadczenie, zarówno w reprezentowaniu Klientów w sporach sądowych i pozasądowych zdobywała w warszawskich kancelariach radcowsko – adwokackich, specjalizujących się w doradztwie z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego, prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem, zamówień publicznych oraz prawa korporacyjnego.

Kontakt: agnieszka.panocka@gpiw.pl

 

Zespół:

We współpracy z Kancelariami Gliźniewicz Panocka pozostają adwokaci i radcowie prawni oraz aplikanci adwokaccy. Stanowią niezwyle ważną część indywidualnie prowadzonych działalności. Dzięki merytorycznemu wsparciu całego zespołu, Kancelarie Gliźniewicz Panocka świadczą usługi prawne na najwyższym poziomie, w możliwie krótkim czasie.