Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, iż z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), pragniemy przekazać poniższe informacje, w jaki sposób Kancelarie Adwokackie Gliźniewicz & Panocka przetwarza dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Gliźniewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Gliźniewicz oraz Agnieszka Panocka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Panocka (dalej „GP”).

Przekazane dane osobowe są przetwarzane w celach kontaktowych. Powyższe jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GP, tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. b oraz lit. c RODO.

Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których GP realizuje wskazane cele, w tym podmiotom zapewniającym obsługę księgową, informatyczną, obsługa prawną, w razie konieczności obsługę pocztowo – kurierska.

Dane przechowywane są do czasu wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W związku z tym, że istnieje możliwość kontaktu w wersji elektronicznej pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą (poczta e-mail, portale społecznościowe, komunikatory, etc), a Administrator nie dysponuje informacjami, gdzie podmioty świadczące usługi umożliwiające tę formę kontaktu mają swoje serwery, Administrator zastrzega, że w przypadku umiejscowienia serwerów wymienionych usługodawców poza terytorium Unii Europesjkiej, dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego.

GP na swojej stronie internetowej, wykorzystuje pliki cookies, czyli dane informatyczne przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służące do korzystania ze stron internetowych serwisu. Dane te zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz najczęściej unikalną wartość.

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które przedstawiamy poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

  • wpływ na procesy i wygodę korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie;
  • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.).

Co ważne, pliki cookies mają dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tożsamości. Więcej o informacji o wykorzystaniu plików cookies uzyskacie Państwo na https://automattic.com/cookies/.

Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies na urządzeniu końcowym. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, dłuższego okresu ładowania się strony oraz ograniczeń w korzystaniu z jej funkcjonalności.

W przypadku jakichkolwiek pytań oraz zamiaru realizacji praw w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod adresem: ul. Ogrodowa 37 lok. 50; 00-873 Warszawa lub pod adresem e-mail: kancelaria@gpiw.pl