Prawo oświatowe

Kancelaria specjalizuje się w pomocy prawnej podmiotom funkcjonującym w sferze oświaty tj. organom prowadzących placówki oświatowe (żłobki, przedszkola, szkoły), dyrektorom placówek oświatowych, pracownikom placówek oświatowych, w tym nauczycielom oraz rodzicom i uczniom.

Nasza pomoc prawna dotyczy, w szczególności:

  • przygotowywania opinii i udzielania porad prawnych dotyczących prawa oświatowego i przepisów związanych z prowadzeniem placówek oświatowych,
  • przygotowywania i opiniowania projektów statutów jednostek, umów i innych dokumentów,
  • windykację należności placówek w związku z ich działalnością, np. opłat z tytułu czesnego.