Prawo rodzinne

Kancelaria oferuje prowadzenie spraw rodzinnych, zarówno o charakterze majątkowym i niemajątkowym, w tym doradztwo prawne oraz reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji m.in. w sprawach o:

  • rozwód (z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie), w tym także reprezentacja małżonka w mediacjach, współuczestniczenie w przygotowaniu stosownego porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie
  • zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej w trakcie trwania małżeństwa
  • podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, w tym w szczególności ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty
  • rozliczenia majątkowe pomiędzy konkubentami
  • uznanie dziecka/ sądowe ustalenie ojcostwa
  • zaprzeczenie ojcostwa
  • pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • roszczenia alimentacyjne na rzecz dziecka lub współmałżonka