Prawo medyczne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w sprawach, w których rozstrzygana jest odpowiedzialność personelu medycznego za skutki zabiegów medycznych, roszczenia wynikające z przestrzegania praw pacjenta, w szczególności dochowanie przez personel medyczny obowiązku odebrania świadomej zgody na zabieg leczniczy. Odpowiedzialność cywilnoprawna placówki medycznej i zatrudnionego w nim personelu medycznego niejednokrotnie wiąże się z możliwością dochodzenia na rzecz pacjenta roszczeń o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, zadośćuczynienia pieniężnego po śmierci osoby najbliższej, renty na zwiększone potrzeby, renty wyrównawczej lub ustalenia odpowiedzialności za ewentualną dalszą szkodę, jaka może ujawnić się w przyszłości.

Usługi prawne świadczone w ramach dziedziny prawa medycznego obejmują w szczególności doradztwo prawne w sprawach:

  • nieudzielenia zgody na zabieg leczniczy oraz przekroczenia zakresu zgody na zabieg leczniczy
  • zwłoki lub zaniechania dokonania zabiegu medycznego
  • dokonania zbędnego zabiegu
  • pozostawienia ciał obcych w organizmie
  • błędu w sztuce lekarskiej, etc.