Prawo gospodarcze

Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych zarówno osób fizycznych, jak i spółek – cywilnych, osobowych i kapitałowych.

Oferta Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • założenie spółki, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji, sporządzenie projektu umowy/statutu spółki, rejestrację spółki we właściwym rejestrze
  • pełną obsługę prawną spółki
  • przygotowanie, jak również opiniowanie umów cywilnoprawnych, w tym udział w negocjacjach
  • windykacja należności zarówno na etapie przedsądowym (sporządzenie wezwań do zapłaty), postępowania sądowego (zastępstwo procesowe, sporządzenie pozwu i innych pism procesowych) oraz postępowania egzekucyjnego