Prawo cywilne

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę w sprawach z zakresu prawa cywilnego we wszystkich ich stadiach, począwszy od postępowania przedsądowego i postępowania sądowego przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym.

Przedmiot działalności Kancelarii obejmuje w szczególności doradztwo prawne i reprezentację (zastępstwo procesowe) w ramach postępowania cywilnego w sprawach:

 • o zapłatę – windykacja należności
 • z zakresu prawa własności i innych praw rzeczowych, naruszenie posiadania, stwierdzenie zasiedzenia, zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu, postępowanie wieczystoksięgowe
 • z zakresu prawa zobowiązań
  • zobowiązania umowne, w tym zwłaszcza dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  • czyny niedozwolone, w tym zwłaszcza dochodzenie roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, ustalenie odpowiedzialności na przyszłość w związku z wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy, błędem w sztuce medycznej
 • o naruszenie dóbr osobistych
 • z zakresu prawa spadkowego, w tym stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, ustalenie nieważności testamentu, dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe
 • z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów
 • o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
 • postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego